Klacht indienen

Klachten

Als u een klacht hebt, kunt u contact opnemen met MoneyCare B.V. via (020) 660 85 20. U kunt natuurlijk ook een brief (Dalsteindreef 141-151, 1112 XJ Diemen)  of een e-mail (info@moneycare.nl) sturen. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klachtenprocedure starten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). MoneyCare is aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.007870. Kijk voor meer informatie op www.kifid.nl